Your Cart

GA Houses 172

GA Houses 172

GA Houses 172

$45.00

GA Houses. Futagawa
Ed. Pap. Tokyo, 2020
SKU S02761

STUDIO TALK: Five Intensive Architects in Japan
- Yo Shimada/Erika Nakagawa/Tomohiro Hata/Suzuko Yamada/Taichi Mitsuya

Eizo & Yuko Shiina/ODYSSEY
Shotaro Suga/ARCHITEKTON
Makoto Tanijiri/Suppose Design Office/House T
Takashi Fujino/Cablecar
Yo Shimada/House and Studio in Kyoto
Yo Shimada/House in Musashi-Koyama
Tomohiro Hata/House in Okuike
Tomohiro Hata/House in Mikage
Tomohiro Hata/House in Goshikiyama

176 pp. color and b&w photos.