Your Cart

GA Houses 158

GA Houses 158

GA Houses 158

$45.00

Yoshio Futagawa
GA A.D.A. Edita Tokyo, 2018
SKU: S00946

Atelier Branco Arquitetura 
Hirotaka Kidosaki 
spbr arquitetos 
Maki Onishi + Yuki Hyakuda 
Tomohiro Hata 
Andrade Morettin
Rico Turu
Shigeru Fuse
Makoto Tanijiri + Ai Yoshida/Suppose Design Office


PB / bw + color illus. / English/Japanese