Your Cart

GA Houses 155

GA Houses 155

GA Houses 155

$45.00

GA A.D.A. Edita Tokyo
SKU: S00452

Frank O. Gehry, Tadao Ando, Andra Martin, Akihisa Hirata, Koji Aoki, Studio TonTon, Akira Yoneda, Tomohiro Hata.

PB / 160pp. / 96 in color / Japanese/English