Your Cart

GA Houses 153

GA Houses 153

GA Houses 153

$45.00

Global Architecture
GA A.D.A. Edita Tokyo, 2017
SKU S00036

Aires Mateus, Kengo Kuma, Ken Yokogawa, Hirotaka Kidosaki, Fran Silvestre, Yo Shimada, Shigeru Fuse, Takashi Fujino.

PB / 160 pp. / Japanese/English