Your Cart

GA Houses 152

GA Houses 152

GA Houses 152

$45.00

GA Houses. Futagawa, Yoshio ed.
GA International A.D.A. Edita, 2017
Book ID: 101529 

Hideyuki Nakayama, Erika Nakagawa, Yo Shimada, Tomohiro Hata, CultivAR, Chenchow Little, Wespi de Meuron Romeo Architekten, Ryue Nishizawa, Takanori Ohira + Sho Sekiguchi + Koji Koseki, Takeshi Hagiwara / Takenaka + Koji Koseki

PB, 160 pp. English, Japanese Pap.