Your Cart

GA Houses 150

GA Houses 150

GA Houses 150

$45.00

Futagawa, Yoshio, ed.
GA International ADA Edita, 2016
SKU 100896

Kengo Kuma, Hirotaka Kidosaki, Ken Yokogawa + Tatsuya Nagao, BASIE/Chen - House of Volente, Tetra House, Shimada Yu /Tato Architects & Form Architecture, Jason + Melissa Bright, Daisuke Iinoen + Ryosuke Fujii + Satoshi Numanoi, Alphaville, Shinichi Ogawa.

PB, 160 pp. English / Japanese