Your Cart

GA Houses 160

GA Houses 160

GA Houses 160

$45.00

Yoshio Futagawa
GA A.D.A. Edita Tokyo, 2018
SKU: S01421 

Peter Stutchbury
Satoshi Matsuoka + Yuki Tamura
Marmol Radziner
Ken Yokogawa + Toshio Kunieda
Wespi de Meuron Romeo Architects
Gus Wu¨stemann
Masahiro Takasago
Sean Godsell

160 total pages, 100 in color