Your Cart

Lotus International 37

Lotus International 37

Lotus International 37

$40.00

Lotus

Pap. Milan: 1982

Book ID: 17891

'Construction: Routes and Discourses.' F. Cellini writes on Mario Ridolfi, T. Carloni on Mario Botta, F. Venezia on Alvaro Siza, S. Marpillero on Gino Valle, etc. Very good condition.

Italian/English. 128 pp. Color & B&W illus.