Your Cart

Architecture in Japan

Architecture in Japan

Architecture in Japan

$24.95

Jodidio, Philip

Cl. Koln, 2006

Book ID: 69455

Architects/firms included: Hitoshi Abe Tadao Ando Jun Aoki Shigeru Ban Masaki Endoh Shuhei Endo Hiroshi Hara Arata Isozaki Toyo Ito Waro Kishi Kengo Kuma Fumihiko Maki Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / S A N A A Yoshio Taniguchi Tezuka Architects Makoto Sei Watanabe Makoto Yokomizo. English/French/German.

192 pp., color illus.